Dni wolne od zajęć dydaktycznych

1 września 2017

2 listopada 2017


Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z kalendarzem szkoły w roku szkolnym 2016/2017 na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 5.10.2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U Nr 186, poz 1245) zostaną ustalone po konsultacjach i pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Szkolnego.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem wymiar dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych uzależniony jest od typu szkoły i wynosi odpowiednio dla:

szkoły podstawowej- do 6 dni

gimnazjów – do 8 dni

---- ---- ---- ---- ---- ----