Dokumenty


Dokumenty Publicznego Gimnazjum w Ciężkowicach są do wglądu zarówno dla uczniów jak i ich rodziców / prawnych opiekunów i znajdują się w bibliotece szkolnej.


Statut

...................pobierz...................Program Wychowawczy

...................pobierz...................Program Profilaktyki

...................pobierz...................Plan Pracy 2016/2017

...................pobierz...................Przedmiotowe systemy oceniania

...................pobierz................... ...................fizyka - pobierz...................Dokumenty ubezpieczeniowe---- ---- ---- ---- ---- ----