Nauczyciele

Dyrektor szkoły mgr Anna Średniawa

Pedagog mgr Ciepiela Małgorzata

Biblioteka mgr Schabowska Gabriela

mgr Bajorek Małgorzata
--- wychowawca klasy IIIb --- geografia, chemia
mgr Brataniec Małgorzata --- wychowawca klasy IIa --- historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Dziuban Joanna --- wychowawca klasy Ic --- wychowanie fizyczne
mgr Galas Rafał --- wychowanie fizyczne
mgr Hołda Artur --- muzyka, sztuka
mgr Hołda Katarzyna --- wychowawca klasy IIb --- fizyka
mgr Hołda Marta --- historia
mgr Jachymczyk Józefa --- wychowawca klasy Ia --- chemia
mgr Jackowska Anna --- język polski
mgr Kotul Dorota --- wychowawca klasy Ib --- matematyka
mgr Miłkowska Zofia --- zajęcia artystyczne
mgr Muzyk Irena --- biologia
ks. mgr Nowak Dariusz --- religia
mgr Ostrowska Liliana --- język polski
mgr Patyk Jadwiga --- wychowawca klasy IIIa --- język niemiecki
mgr Pierz Anna --- informatyka, zajęcia techniczne
mgr Piotrowska Diana --- język angielski
mgr Rutka - Gniadek Agnieszka --- matematyka
mgr Schabowska Gabriela --- język polski
mgr Żaba Krystyna --- matematyka
---- ---- ---- ---- ---- ----