Rada Rodziców


Przewodnicząca: Agnieszka Włudyka - Śliwa
Z-ca przewodniczącego: Renata Leśniak
Skarbnik: Marzena CiepielowskaRady Rodziców klas

Klasa Ia

Przewodnicząca: Małgorzata Rutka
Z-ca przewodniczącego: Irena Brończyk
Skarbnik: Barbara Udała

Klasa Ib

Przewodnicząca: Joanna Wietecha
Z-ca przewodniczącego: Agnieszka Skrabska
Skarbnik: Agnieszka Kloc

Klasa Ic

Przewodnicząca: Dorota Baniak
Z-ca przewodniczącego: Jolanta Gumola
Skarbnik: Maria Mirek

Klasa IIa

Przewodnicząca: Agnieszka Włudyka - Śliwa
Z-ca przewodniczącego: Zyta Kubala
Skarbnik: Anna Zwolenik

Klasa IIb

Przewodnicząca: Renata Leśniak
Z-ca przewodniczącego:Alina Kwaśna
Skarbnik: Aneta Raczniak

Klasa IIIa

Przewodnicząca: Dorota Słowik
Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Wilga
Skarbnik: Małgorzata Drzewicz

Klasa IIIb

Przewodnicząca: Marzena Ciepielowska
Z-ca przewodniczącego: Małgorzata Gąsior
Skarbnik: Barbara Toporkiewicz


---- ---- ---- ---- ---- ----