Rekrutacja

Zapisy uczniów do klasy I Publicznego Gimnazjum w Ciężkowicach na rok szkolny 2016/2017 trwają od 04 kwietnia do 28 czerwca 2016 r. Będą się odbywały w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -14.00.
Wzory dokumentów niezbędnych do zapisu dziecka do Publicznego Gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 do pobrania:
- w sekretariacie szkoły
- na stronie www
pobierz
pobierzDecyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia lutego 2015 roku.

W sprawie terminów rekrutacji do gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych. …
... Terminy postępowania rekrutacyjnego do gimnazjum.
Od 3 marca do 20 czerwca 2015r. - składanie dokumentów. Tryb i formę składania dokumentów określi organ prowadzący szkołę.
Od 27 czerwca do 2 lipca 2015 roku - przedkładanie oryginałów œświadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń o wynikach sprawdzianu.
W naszej szkole panuje przyjazna atmosfera dla młodzieży i rodziców. Zapewnimy edukację na wysokim poziomie. Dowodem tego są nasi liczni absolwenci kończący renomowane uczelnie wyższe. Mamy szeroką ofertę zajęć dodatkowych:

- dla sportowców – klasa sportowa, zajęcia UKS
- dla humanistów – klasa językowa
- koła przedmiotowe.

Zapraszamy.

Jednocześnie przypominamy, że dokumenty rekrutacyjne - świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu należy dostarczyć do sekretariatu.

---- ---- ---- ---- ---- ----